වින්ඩෝස් 10 වේගවත් කරමු

Windows 10 පරිගණකයක් කාලයක් භාවිතා කිරීමෙන් පසු තරමක් slow වීම සිදු වන බව අප අත්දැකීමෙන් දනිමු. නමුත් සරල පියවර කිහිපයකින් පරිගණකය නැවතත් වේගවත් කළ හැකි ය.


පහත වීඩියෝවේ දක්වා තිබෙන උපදෙස් අනුව Windows 10 වේගවත් කිරීම සිදු කළ හැකි ය.


ඉහත වීඩියෝවේ දක්වා ඇති කරුණු වලට අමතරව පරිගණකය slow වීමට හේතු විය හැකි කරුණක් වන්නේ පරිගණකයේ RAM ප්‍රමාණය මදි වීමයි. Apps කිහිපයක් එකවර විවෘත කර භාවිතා කිරීමේදී හෝ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ ටැබ් කිහිපයක් විවෘත කර භාවිතා කිරීමේදී පරිගණකය slow වීම සිදු වෙයි නම් RAM එක upgrade කළ යුතුය. Windows 10 පරිගණකයක් සඳහා අවම වශයෙන් 8 GB RAM අවශ්‍ය වේ. 16 GB හෝ ඊට වඩා RAM ප්‍රමාණයක් තිබේ නම් වඩාත් සුදුසු ය.

ඊට අමතරව පරිගණකයට SSD එකක් සවි කිරීමෙන් සම්පූර්ණ පරිගණකයේ වේගය බොහෝ දුරට වැඩි කරගත හැකිය. සාමාන්‍ය hard disk drives වලට වඩා SSD ඉතා වේගවත් ය. මේ නිසා පරිගණකය on වීමට ගත වන කාලය සහ apps, games load වීමට ගත වන කාලය විශාල ලෙස අඩු වෙයි.

Comments

Popular posts from this blog

ජෙනුයින් වින්ඩෝස් නොමිලේ! | Genuine Windows 10 - Free Download

ජංගම දුරකථන බැටරියේ ආයු කාලය වැඩි කර ගනිමු 📱

Android 9 Pie 🥧 ගැන හැමදේම!